Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kuna Rysuje Art&Illustration:

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.sklep.ilustrator-rysownik.pl

1.2 Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej a koszty dostawy nie są w nich uwzględnione.

1.3 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Kuna Rysuje Art&Illustration następujące usługi:

a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego Kuna Rysuje Art&Illustration i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz

b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.4 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, itd.

2.0 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia Kupującemu odbiór osobisty zakupionego towaru. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej po złożeniu zamowienia proszony jest o podanie:

  • danych do wysyłki (adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail)

W przypadku podania błędnego adresu dostawy towaru sklep internetowy sklep.ilustrator-rysownik.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności ponownej wysyłki.

2.4 Koszt dostawy na terenie Polski:

a) Odbiór osobisty (darmowy)
b) Przy przedpłacie na konto koszt dostawy wynosi:15 zł

2.5 Formy płatności

a) Przedpłata na konto

2.6 Każdy klient dokonujący zapłaty w formie przedpłaty na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu za zakupiony towar.

tytuł płatności: Zamówienie nr_____;

2.7 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.

3. Regulamin zakupów

3.1. Sklep internetowy Kuna Rysuje Art&Illustration prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklep.ilustrator-rysownik.pl. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu. Kupujący jest informowany drogą mailową o postepach w realizacji zamówienia.

3.2 W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4. Poufność i ochrona prywatności.

4.1 Kuna Rysuje Art&Illustration jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

4.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

5. Składając zamowienie Kupujący zapoznał się i akceptuje powyższy Regulamin.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług sklepu internetowego Kuna Rysuje Art&Illustration.

  1. Kuna Rysuje Art&Illustration przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem sklep.ilustrator-rysownik.pl
  2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Kuna Rysuje Art&Illustration, działającego pod adresem sklep.ilustrator-rysownik.pl, które dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie.
    Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Kuna Rysuje Art&Illustration
  3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy.